V tejto sekcii predsta-
vujeme produkty
našej výroby.

:: PENDLE ::
:: VACHTLE ::
:: PRIZMY atď. ::

Základné informácie o
firme sa dozviete v
tejto sekcii.

:: CENNÍK ::
:: ZÁKLADNÉ INFO ::

Kontakt na nás.:: KONTAKT NA FIRMU::

Vážený obchodný partner.

Dovoľte, aby som Vám touto cestou predstavil našu firmu INTERGLASS s.r.o. Slovakia.

Naša firma sa zaoberá výrobou lustrových ovesov na základe tradícií zdedených od
českých sklárov. Momentálne zamestnávame cca 40 zamestnancov. Na výrobu ovesov
používame suroviny dovezené z Českej republiky. Nosným výrobným programom je
výroba PENDLÍ a VACHTLÍ. Doplnkovým výrobným programom je výroba PRIZIEM,
RÚŽIČIEK, HVIEZDIC, RAUTOVÝCH GÚĽ. Zvládnutá technológia je zárukou jedinečnosti
lustrových ovesov. Jeden lustrový oves prechádza až desiatimi technickými operáciami
hrubého a jemného brúsenia a leštenia. Vodorovné či zvislé brúsne a leštiace kotúče sú
na jednotlivých operáciách zhotovené z pieskovca, liatiny, diamntu, dreva a gumy. Každá
plocha lusrového ovesu je brúsená a leštená ručne.

Verím, že naša ponuka Vás zaujme, pričom ponúkame ovesy v prevedení kryštál a vo
farbe.