Naša firma sa zaoberá výrobou lustrových ovesov na
základe tradícií zdedených od českých sklárov. Momentálne
zamestnávame cca 40 zamestnancov. Na výrobu ovesov
používame suroviny dovezené z Českej republiky. Nosným
výrobným programom je výroba PENDLÍ a VACHTLÍ.
Doplnkovým výrobným programom je výroba PRIZIEM,
RÚŽIČIEK, HVIEZDIC, RAUTOVÝCH GÚĽ. Zvládnutá
technológia je zárukou jedinečnosti lustrových ovesov.
Jeden lustrový oves prechádza až desiatimi technickými
operáciami hrubého a jemného brúsenia a leštenia.
Vodorovné či zvislé brúsne a leštiace kotúče sú na
jednotlivých operáciách zhotovené z pieskovca, liatiny,
diamntu, dreva a gumy. Každá plocha lusrového ovesu je
brúsená a leštená ručne.
Viac informácií a
cenník na požiadanie
na emailovej adrese:


interglass@stonline.sk